Dziś jest piątek, 28.02.2020, imieniny Romana, Makarego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Usług Wspólnych » Aktualności » Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów

Zasady rekrutacji 2019/2020

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów na rok szkolny 2019/2020

  1. zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
  2. Uchwale Rady Gminy Malanów Nr XXV/176/2017 z dnia 30 marca 2017 r w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów   
  3. Zarządzenia Nr 11/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 stycznia 2019 r. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

4 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznej szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet

kierownik Centrum Usług Wspólnych

w Malanowie

W załączeniu:

Uchwała Rady Gminy Malanów Nr XXV/176/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów.

..\20172018\Uchwała XXV1762017.pdf

Zarządzenie Nr 11/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie nr 11Z2019.pdf


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności