Dziś jest niedziela, 11.04.2021, imieniny Filipa, Leona
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Usług Wspólnych » Aktualności » Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 

Przypominamy, że o stypendium za wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia naukowe mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami Gminy Malanów.

Uchwała Nr XXVIII/198/2017 przyjęta przez Radę Gminy Malanów w dniu 3 sierpnia 2017 r. wprowadziła w życie Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym oraz dla mieszkańców Gminy Malanów, którzy są uczniami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Pozwala to samorządowi Gminy wspierać edukacje uzdolnionych uczniów – mieszkańców Gminy Malanów uczęszczających do szkół zawodowych, techników i liceów.    

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen minimum 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na świadectwie oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki może ubiegać się uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w konkursach i olimpiadach ogłaszanych przez kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakwalifikował się do ostatniego etapu (minimum na poziomie wojewódzkim) konkursu, turnieju itp.

Wnioski zgodnie z załącznikami do Regulaminu nr 2 (wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej zamieszkałego na trenie Gminy Malanów) lub nr 3 (wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe) należy złożyć w terminie do 10 lipca 2020 r.

Treść uchwały oraz załączniki do pobrania w załączeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

63 288 30 83 wew. 55 lub 63 289 20 28.

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet

kierownik Centrum Usług Wspólnych

w Malanowie

 

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności